O hrade Tematín

Hrad Tematín sa nachádza v pohorí Považský Inovec na západnom Slovensku. Hrad Tematín bol jeden zo strážnych hradov pri hranici Uhorska a zároveň bol miestom útočiska pre obyvateľov v prípade ohrozenia.

Vznikol okolo roku 1250 po vpáde tatárskych vojsk na naše územie a jazdeckým útočníkom sa vedeli ubrániť len kamenné stavby.

Hrad prešiel rukami viacerých významných a bohatých rodov, ktoré postupne hrad dostavovali a opevňovali. Súčasná podoba bola vystavaná okolo roku 1700, kedy hrad vlastnil rod Berčéniovcov. Mikuláš Berčéni sa stal hlavným generálom povstaleckých vojsk Františka Rákociho II. Po porážke tohto povstania musel hrad opustiť a cisárske vojská hrad v roku 1710 vypálili. Odvtedy pustol a zarástol prírodou.

Prevádzka hradu

Na hrade sa pracuje avšak je verejnosti prístupný.

Otváracia doba

Momentálne nepretržite.

Vstupný poplatok

1,5 eur/osoba do hradnej kasičky na záchranu hradu.

Bezpečnosť

Hrad je ruina. Vstup len na vlastné riziko. Zákaz liezť na murivá!

Kto opravuje hrad?

Sme občianske združenie Hrad Tematín a zachraňujeme ho od roku 2007.

Zdroje na opravu

Prostriedky získavame od darcov, z príspevkov, 2% z dane, z dotácií Ministerstva Kultúry a z podpory rôznych projektov.

Niekoľko faktov

1250

Vznikol v roku

1710

Vypálený v roku

5

Najkratšia trasa k hradu v km

600

Nadmorská výška v m. n. m.