Aktivity

Mojmir
mar 20, 2022

Započali sme tohtoročnú sezónu archeologickým výskumom v priestore horného nádvoria. Spravili sme s dobrovoľníkmi dve zisťovacie sondy na overenie výšok a štruktúry vrstiev. Postupne začneme zarovnávať nádvorie, čím sa vytvorí priestor pre ľudí, lavičky a tak podobne. Pridajte sa...

Mojmir
sep 28, 2021

Zbalili sme všetko lešenie a pekne po očistení upratali do skladu pre ďalšiu sezónu, čím sme zavŕšili ukončenie murárskej sezóny. Večer sme si spravili valné zhromaždenie, prebrali rôzne organizačné veci a drvili spoločenské hry. V nedeľu sme strávili prehadzovaním kôp kameňa, čo...